Waar en wanneer

Trainingsperiode
Er zijn twee trainingsperiodes per jaar, namelijk van:
Augustus tot en met december
Januari tot en met juni

De komende trainingsperiode duurt 15 weken en begint op maandag 30 augustus en woensdag 1 september.
De laatste trainingen zijn op maandag 13 december en woensdag 15 december.

Er zijn geen trainingen op de volgende data:
- Herfstvakantie : maandag 18 oktober en woensdag 20 oktober


Locatie
De trainingen vinden maandag en woensdag plaats in de gymzaal van "de Goudse Waarden", Calslaan 100.

Aanvangstijden
Op maandag: 18.00 uur en 19.30 uur.
Op woensdag: 18.00 uur en 19.30 uur.
Elke training duurt een uur. Het blijft uiteraard mogelijk om in geval van wisseldiensten, verjaardagen en dergelijke de training op een ander tijdstip of avond in de week bij te wonen.

De trainingen vinden wekelijks plaats. De eerste drie lessen zijn vrijblijvend.
Tijdig reserveren wordt aanbevolen.

Kosten voor deze serie lessen: 142,50 euro p.p., voor 15 trainingen van een uur!!
Maak over naar: NL12 ABNA 0533 3904 43 t.n.v. P.P.Post - Tacoyo Gouda